Back

Karen Elson & Irma Thomas - W Magazine

New Orleans, Louisana